Processen

Je organisatie(onderdeel) gaat een nieuw product of dienst leveren. En jij wilt weten hoe dit het beste kan. Zo goedkoop en snel mogelijk, met de beste kwaliteit of juist zo als de klant het ’t liefste heeft. Laat mij je inspireren!

Hoe een proces er uit komt te zien is natuurlijk afhankelijk van de gewenste uitkomst. Er zijn dan ook verschillende technieken voor het inrichten van processen. Met behulp van mijn kennis en ervaring kan ik jou, je klanten en/of je medewerkers begeleiden bij het vormgeven van jullie ideale proces(sen). In een productiestraat, binnen een bestaand IT-systeem, of in combinatie met het ontwerpen van een nieuw IT-systeem.

Je bent proceseigenaar, maar je procesresultaten blijven achter bij de doelstellingen. Het moet sneller, goedkoper, of de kwaliteit moet omhoog. Dit is mijn specialisme!

De afgelopen ruim tien jaar ben ik werkzaam binnen procesmanagement en heb ik verschillende opleidingen gedaan binnen het vakgebied. Ik heb veel technieken geleerd om verschillende typen processen binnen diverse branches te verbeteren. Door mijn werkervaring binnen- en interesse in verschillende IT-omgevingen kan ik dit aanvullen met innovatieve IT-oplossingen.

Als proceseigenaar of procesmanager wil je inzicht in de processtromen. Als basis voor verbetering of digitalisering. Of voor het meten en duiden van resultaten. Laat mij je helpen!

Afhankelijk van het doel kunnen de processen op verschillende manieren worden gemodelleerd. Wil je de toegevoegde waarde zien, de klantreis, of de processtappen en wie ze uitvoeren? Is het de bedoeling het proces te digitaliseren en het model in te lezen in software, of zijn het uitsluitend mensen die gebruik maken van het model? Welk doel je ook hebt, ik beheers verschillende modelleringstechnieken die ik toespits op jouw behoefte.